Algemene voorwaarden

www.anke.be is een website die alle professionele projecten van Anke van Os onderbrengt. Zit je nog met vragen, lieve woorden of opmerkingen? Dan mag je altijd een mail sturen naar hello@anke.be en dan helpen we je graag verder.

 

 1. Bedrijfsgegevens

Anke van Os
Lakenmakersstraat 299G
2800 Mechelen
BE 0771.827.614

 

 1. Prijzen

Alle vermelde bedragen zijn richtprijzen. Gelieve voor een op maat uitgewerkte offerte via mail contact op te nemen. Wij houden van een persoonlijke aanpak zodat we een goed zicht hebben met wat en hoe we je het beste kunnen verder helpen.

 

 1. Betalingen uitvoeren

Voor betaling werken wij uitsluitend via overschrijving en Payconiq. Er kan altijd een factuur worden opgemaakt.

Eventuele wijzigingen in de facturatie dienen door de klant onmiddellijk gemeld te worden, zodat we deze kunnen corrigeren. 

 

 1. Verzending

Bij elke offerte of aankoop zal de verzending besproken en gecommuniceerd worden.

Meestal verloopt de levering via de postbode of de pakketbezorger van Bpost of andere. Over het algemeen zal de aflevering de eerstvolgende werkdag tussen 9:00 en 18:00 plaatsvinden. Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen.

 

 1. Beschadigen

Anke van Os kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschadiging, diefstal van het verlies van goederen tijdens de verzending met pakketbezorger.

Wij verpakken uw bestelling zo goed mogelijk en met veel liefde in. 

 

 1. Retour

Enkel artikelen of producten die niet op maat zijn gemaakt en aangekocht zijn bij Anke van Os kunnen teruggestuurd worden binnen een termijn van 14 dagen. Deze start op de eerste dag van de levering en dit op voorwaarde dat het product ongebruikt en onbeschadigd is..

Wij vragen u om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van het feit dat u een product wilt terugzenden. De kost voor retour is voor de klant. Je kan de website van de bezorgdienst raadplegen voor het juiste tarief.

Mailen kan naar: anke_van_os@hotmail.com

Wij behouden ons het recht tot weigering van de retour, indien wij vermoeden dat het product beschadigd werd door de klant of gebruikt is.

 

 1. Klachten

Het kan altijd gebeuren dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om bij  klachten even een mailtje te sturen naar anke_van_os@hotmail.com. Dan doen we onze best om een oplossing te vinden.

Gelieve je klacht duidelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s.

Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten, tijdens de workshops of na afloop van de producten gemaakt tijdens of na de workshops.

 

 1. Garantie

Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie.

Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.

De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorgemelde garantiestelsel.

 

 1. Privacy

De gegevens van onze klanten, worden niet aan derden doorgegeven behalve als dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of als we daartoe wettelijk verplicht zijn.. Anke van Os mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten. De deelnemer heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan hello@anke.be

 

 1. Eigendomsrecht

Geen enkele gegevens of foto’s van onze site mogen gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming. De teksten, afbeeldingen , foto’s en designs op de website worden door het auteursrecht beschermd. 

Wilt u iets herproduceren moet u vooraf schriftelijke toestemming krijgen. 

De tekst van deze site, met opgenomen van de merken, logo’s, tekeningen, teksten, opgenomen zijn beschermd door intellectuele rechten en persoonlijke eigendom van Anke van Os. Het logo is ontworpen door Studejo. De website door Elira Studio en de foto’s zijn gemaakt door Leen Van de Sande.

De gebruiker heeft het recht om de informatie op de site te bekijken, en deze voor persoonlijk of klassikaal gebruik te downloaden en te reproduceren, mits de bron vermeldt wordt. 

De beheerder in elk geval als alle intellectuele eigendomsrechten op de website en op de ter beschikking gestelde informatie. 

 

 1. Aansprakelijkheid:

Anke van Os is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de gemaakte producten of tijdens ongevallen die zich kunnen voordoen tijdens workshops.

 

 1. Workshops:

Anke van Os biedt ook workshops aan voor kinderen en/samen met ouders.

De meeste inschrijvingen dienen te gebeuren via de websites van de locaties/organisaties waar de workshops doorgaan.

Inschrijvingen zijn pas definitief op het moment dat de betaling volledig is gebeurd.

Het is niet mogelijk om een inschrijving op een later moment te annuleren. Het is toegestaan om een andere persoon in de plaats uit te nodigen.

Wanneer wij een workshop moeten annuleren door overmacht wordt het inschrijvingsgeld binnen de vijf werkdagen integraal teruggestort op rekening van de deelnemers.

 

 1. Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en gelden uitsluitend indien en voor zover daarover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

 1. Uitvoering van de opdracht

Anke zal elke opdracht naar beste vermogen uitvoeren en daarbij rekening houden met de wensen en eisen die de opdrachtgever daarbij heeft vermeld. Anke van Os is niet verplicht de uitvoering van de opdracht te staken indien blijkt dat de opdrachtgever niet in staat is de vergoeding te betalen.